Author: baongoc

Câu nói tiếng Trung phồn thể chủ đề Khổng Tử

Câu nói tiếng Trung phồn thể chủ đề Khổng Tử

Khổng Phu Tử hay Khổng Tử là một triết gia và chính trị gia người Trung Quốc, sinh sống vào thời Xuân Thu. Theo truyền thống, ông được xem là nhà hiền triết Trung Quốc mẫu mực nhất. Vậy bạn đã biết Câu nói tiếng Trung phồn thể chủ đề Khổng Tử chưa? Hôm nay, […]

Liên hệ tư vấn lớp!
Xin chào! Bạn muốn hỏi về khóa học nào tại Taiwan Diary?