Quy định & chính sách lớp Offline

1. Đóng học phí

Học viên cần đóng học phí đầy đủ và đúng hạn trước khi khóa học bắt đầu. Việc ghi danh chỉ được xác nhận sau khi các khoản phí được thanh toán đầy đủ, mức học phí khác nhau tùy theo lớp học. Trung tâm có trách nhiệm thông báo cụ thể mức học phí từng lớp học trước khi ghi danh học.

2. Bảo lưu Khoá học và Học phí

Các yêu cầu bảo lưu học phí phải được thông báo trước buổi học thứ 5 của khóa học. Việc hoàn trả hay bảo lưu  học phí dựa trên sự chấp thuận cuối cùng của Quản lý lớp học tiếng Trung tại Taiwan Diary.

Điều kiện bảo lưu: Học viên không thể tham gia lớp học hiện tại do lý do khách quan thì có thể bảo lưu khóa học.

2.1. Học phí không được hoàn lại sau khi đã đóng trừ các trường hợp sau:

Trung tâm hủy bỏ khóa học, 100% học phí sẽ được hoàn lại hoặc bảo lưu theo yêu cầu của học viên. Học phí hoàn lại  thường được chuyển khoản đến tài khoản của học viên.

Lớp học đã lên kế hoạch ngày khai giảng hoặc đã khai giảng, tiền cọc hay tiền học phí sẽ không được hoàn trả lại với bất kể lý do gì.

2.2. Bảo lưu học phí:

  • Các học viên đề nghị bảo lưu học phí phải điền vào form Đề nghị hoàn, bảo lưu học phí tại trung tâm. Các yêu cầu này không thực hiện qua điện thoại.
  • Đơn đề nghị bảo lưu học phí và hóa đơn phải được nộp trong vòng 2 tuần đầu của khóa học.
  • Các đề nghị bảo lưu từ buổi thứ 6 của khóa học sẽ không được chấp nhận.
  • Học viên chỉ được quyền bảo lưu 1 lần đối với 1 khoá học.
  • Học viên đã bảo lưu sang khoá học sau sẽ tham gia học lại theo sự bố trí sắp xếp của trung tâm.
  • Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng kể từ ngày học viên thực hiện việc bảo lưu.
  • Phí bảo lưu: 200.000đ/khóa thường & miễn phí/khóa VIP COMBO.

2.3. Bảo lưu chi phí cọc:

Đối với trường hợp học viên muốn bảo lưu tiền đặt cọc, học viên cần gửi đơn xin đề nghị bảo lưu học phí cho trung tâm trước 5 ngày khoá học được khai giảng.

Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng kể từ ngày học viên thực hiện việc bảo lưu. Phí bảo lưu: miễn phí!

3. Chuyển học phí

Học viên không thể tham gia lớp học hiện tại khi lớp chưa khai giảng do lý do khách quan thì có thể chuyển học phí cho học viên khác hoặc lớp khác. Việc chuyển đổi học phí phải được học viên thông báo trước khi khóa học bắt đầu và phải được sự chấp thuận của trung tâm. Việc chuyển đổi đối với các lớp có mức phí khác nhau thì học viên phải đóng thêm nếu có sự chênh lệch.

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển lớp, học viên chuyển xuống lớp có học phí thấp hơn, học phí sẽ không được hoàn lại mà được chuyển sang các khóa học tiếp theo. Nếu học viên chuyển sang lớp có học phí cao hơn, thì học viên cần đóng thêm phần học phí chênh lệch.

4. Áp dụng

Chính sách bảo lưu chỉ áp dụng cho các lớp học offline, không áp dụng cho lớp online. Học viên lớp offline không thể chuyển qua lớp online.

Tiết kiệm hơn với gói COMBO !!

Gói ưu đãi “Combo TOCFL 1+ TOCFL 2” phù hợp với các bạn đã xác định được mục tiêu đi du học, đi làm…
Học phí tiết kiệm hơn so với đăng ký từng khóa lẻ, kèm nhiều ưu đãi cùng cam kết đầu ra hấp dẫn hơn.

Gói combo khóa học tiếng trung toclf 1 và tocfl 2

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐẢM BẢO ĐẦU RA LỚP TOCFL OFFLINE

*Áp dụng đối với các lớp VIP và lớp COMBO học Offline tại trung tâm

Học viên sẽ được đảm bảo kết quả đầu ra khi thực hiện đầy đủ những điều kiện sau:

1. Tham gia đầy đủ tất cả các buổi học trên lớp, chỉ được nghỉ 1 buổi trong trường hợp bận việc đột xuất bất khả kháng và phải thông báo cho Trung tâm. 

  • Đối với buổi nghỉ học, học viên phải liên hệ với Trung tâm để được xếp lịch bổ sung buổi học bù. 
  • Về buổi học bù: Học viên đến Trung tâm học theo bài giảng online được biên soạn và giảng dạy bởi giáo viên của Trung tâm. Sau buổi học, Trung tâm sẽ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc (nếu có) về bài học cho học viên nhằm đảm bảo học viên có thể hiểu 100% bài giảng. 

2. Làm đầy đủ và đạt yêu cầu tất cả các bài tập được giao trên lớp cũng như về nhà. 

3. Đăng ký và thi trong tối đa 45 ngày sau khi khóa học kết thúc. Trong trường hợp dịch bệnh, học viên phải đăng ký thi trong thời sớm nhất khi có công văn hoạt động trở lại từ Bộ Giáo dục. 

Quyền lợi: Học viên được hỗ trợ học lại miễn phí 1 lần trong suốt quá trình khoá học.

Lưu ý: Học sinh khi đăng ký khoá học tiếp theo trong vòng 1 tháng tính từ ngày kết thúc khoá cũ sẽ được tặng voucher 200.000 VND (giảm trực tiếp vào chi phí khoá học mới)

Tham gia trang Tự học tiếng Trung phồn thể hoặc nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !

Taiwan Diary:

Liên hệ tư vấn lớp!
Xin chào! Bạn muốn hỏi về khóa học nào tại Taiwan Diary?