Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

Khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới thì việc giao tiếp là một trong những yếu tố quyết định giúp bạn có thể dùng thông thạo ngôn ngữ đó hay không. Học tốt giao tiếp tiếng Trung phồn thể giúp bạn không bị nhầm lẫn giữa các thành phần trong câu và người khác sẽ hiểu được điều mà bạn muốn truyền đạt nhanh nhất.

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin ngày nay, người dân có thể lựa chọn thanh toán bằng những phương thức khác nhau, điều này giúp cho quá trình mua sắm trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Do đó, việc nắm vững các mẫu câu trong tình huống giao tiếp khi thanh toán là vô cùng cần thiết. Vậy nên để nâng cao khả năng Giao tiếp tiếng Trung phồn thể của bạn, Taiwan Diary sẽ cùng bạn học một số đoạn Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán nhé!

Tiếng Trung phồn thể là gì?

Tiếng Trung phồn thể (繁體字) là một trong hai bộ chữ Hán tiêu chuẩn dùng trong các văn bản Trung Quốc đương đại. Tiếng Trung phồn thể là sự bao hàm văn hóa – tư tưởng của người Trung Quốc xưa. Mỗi kí tự đều tượng trưng cho một câu chuyện trong cuộc sống.

Từ “Tiếng Trung phồn thể” được sử dụng để phân biệt các ký tự truyền thống với các ký tự tiếng Trung giản thể, một bộ ký tự tiêu chuẩn được giới thiệu vào những năm 1950 bởi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Trung Quốc Đại lục.

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

A. 蘋果多少錢?

(Píngguǒ duōshǎo qián?)

B. 今天特價出售,只三十塊一公斤。

(Jīntiān tèjiàchūshòu, zhǐ sānshí kuài yī gōngjīn)

A. 給我三公斤吧!

(Gěi wǒ sān gōngjīn ba!)

B. 一共九十塊。

(Yīgòng jiǔshí kuài.)

A. 我給你現金啊!

(Wǒ gěi nǐ xiànjīn a!)

Tiếng Việt:

A: Táo bao nhiêu tiền ạ?

B: Hôm nay giảm giá, chỉ có 30 tệ 1 ký.

A: Tôi lấy 3 ký.

B: Tổng cộng 90 tệ ạ.

A: Tôi đưa tiền mặt nha!

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

A. 掃碼去那邊。

(Sǎo mǎ qù nà biān.)

B. 對不起,我忘帶手機了,給你現金可以嗎?

(Duìbùqǐ, wǒ wàng dài shǒujīle, gěi nǐ xiànjīn kěyǐ ma?)

A. 可以!

(Kěyǐ!)

Tiếng Việt:

A: Quẹt mã ở bên kia ạ.

B: Xin lỗi, tôi quên đem điện thoại, có thể trả tiền mặt không ạ?

A: Được ạ.

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

A.小姐,多少錢?

(Xiǎojiě, duōshǎo qián?)

B.兩百万。

(Liǎng bǎi wàn.)

A.你要發紅票嗎?

(Nǐ yào fà hóng piào ma?)

B. 發紅票的百分之多少?

(Fà hóng piào de bǎi fēn zhī duōshǎo?)

A. 百分之五。

(Bǎi fēn zhī wǔ.)

Tiếng Việt:

A: Nhiêu vậy chị?

B: Hai triệu ạ.

A: Anh cần xuất hóa đơn đỏ không ạ?

B: Xuất hóa đơn đỏ thì bao nhiêu phần trăm?

A: 5%.

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

A. 服務員,買單。

(Fúwùyuán, mǎidān.)

B.我來付,好嗎?

(Wǒ láifù, hǎo ma?)

A.不行。給我面子,我來付錢!

(Bùxíng. Gěi wǒ miànzi, wǒ lái fù qián!)

B. 不可以。下次你付。

(Bù kěyǐ. Xià cì nǐ fù.)

A. 哎,那下次你一定要讓我付啊!

(Āi, nà xiàcì nǐ yīdìng yào ràng wǒ fù a!)

Tiếng Việt:

A: Phục vụ, tính tiền ạ.

B: Để tôi trả, được không?

A: Không được, nể mặt em, để em trả đi mà.

B: Không được, lần sau em trả đi.

A: Uầy, vậy lần sau phải để em trả nha!

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

A.這部手機多少錢?

(Zhè bù shǒujī duōshǎo qián?)

B.兩千五百萬,您一次性付款還是分期付款?

(Liǎng qiān wǔbǎi wàn, nín yīcì xìng fùkuǎn háishì fēnqí fùkuǎn?)

A.分期付款吧!

(Fēnqí fùkuǎn ba!)

Tiếng Việt:

A: Chiếc điện thoại này bao nhiêu tiền nhỉ?

B: 25 triệu, anh muốn trả một lần hay trả góp ạ?

A: Trả góp đi!

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

A.刷卡吧!

(Shuākǎ ba!)

B.请按密码。

(Qǐng ànmìmǎ.)

A.我按好了!

(Wǒ àn hǎole!)

B. 请你在这里签字。这是你的账单,去那边拿东西吧!

(Qǐng nǐ zài zhèlǐ qiānzì. Zhè shì nǐ de zhàngdān, qù nà biān ná dōngxī ba!)

Tiếng Việt:

A: Quẹt thẻ đi ạ!

B: Mời chị nhấn mật khẩu.

A: Xong rồi!

B: Mời chị ký tên ở đây. Đây là hóa đơn của chị, mời chị qua bên kia lấy đồ!

Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán

A.一共多少钱?

(Yīgòng duōshǎo qián?)

B.两千九百五十块。打八折,两千三百六。

(Liǎng qiānjiǔbǎi wǔshí kuài. Dǎ bā zhé, liǎng qiān sānbǎi liù.)

A.可以刷卡吗?

(Kěyǐ shuākǎ ma?)

B. 可以。

(Kěyǐ.)

Tiếng Việt:

A: Tổng cộng bao nhiêu ạ?

B: 2950 tệ. Giảm 20%, còn 2306 tệ nha.

A: Quẹt thẻ được không ạ?

B: Được nha.

Trên đây là những đoạn Giao tiếp tiếng Trung phồn thể: Thanh toán mà Taiwan Diary gửi đến bạn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức về tiếng Trung phồn thể để đạt được mục tiêu của mình trong tương lai!

Tham gia trang Tự học tiếng Trung phồn thể hoặc nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !

Taiwan Diary:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ tư vấn lớp!
Xin chào! Bạn muốn hỏi về khóa học nào tại Taiwan Diary?